Ladik Halk Eğitimi Merkezi Kursiyer Başvuru EkranıKayıt İçin Gerekli Evraklar:
Kurs Başvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Mezun Öğrenciler İçin Diploma Fotokopisi